Zelena vlna online dating Chat to sluts for free online no registration and video

Do tejto podpoložky patria všetky živé cicavce okrem domácich a divých koní, somárov, mulov a mulíc (položka 0101), hovädzích zvierat (položka 0102), svíň (položka 0103), oviec a kôz (položka 0104), primátov (podpoložka 0106 11 00), veľrýb, delfínov, delfínovcov, lamantínov a dugongov (podpoložka 0106 12 00) a domácich králikov (podpoložka 0106 19 10).

Príklady cicavcov zahrnutých v tejto podpoložke: Do tejto podpoložky patria všetky vtáky z čeľade holubovitých, či už divé alebo, domáce, bez ohľadu na ich použitie (farmárske holuby, ornamentálne holuby, poštové holuby).

Medzi nedomáce (divé) holuby patrí holub hrivnák alebo lesný holub (, kačky, husi, morky a perličky (položka 0105) a iné ako dravé vtáky (podpoložka 0106 31 00), papagáje (podpoložka 0106 32 00) a divé a domáce holuby (podpoložka 0106 39 10).

Príklady vtákov zahrnutých do tejto podpoložky: Vysvetlenie rôznych stavov, v akých sa môže mäso a droby nachádzať (čerstvé, chladené, zmrazené, solené alebo v slanom náleve, sušené alebo údené), je uvedené vo všeobecnej časti vysvetliviek HS k tejto kapitole.

Zo znenia tejto doplnkovej poznámky vyplýva, že zadné časti polovičiek trupov, napríklad, tie ktoré so všetkými zodpovedajúcimi kosťami obsahujú menej ako tri rebrá alebo z ktorých bolo odstránené stehno alebo sviečkovica, vrátane filiet, nepatria do tejto podpoložky a sú zatriedené do podpoložky 0201 20 90.

Avšak zadné štvrtiny bez obličiek alebo tuku z obličiek, tiež bez slabiny, ostávajú zatriedené ako zadné štvrtiny.

Treba upozorniť, že hlboko mrazené mäso a čiastočne alebo úplne rozmrazené mäso sa zatriedi rovnako ako mrazené mäso.

„Mrazené“ navyše zahŕňa nielen čerstvé mäso zamrazené, ale aj mäso, ktoré bolo mierne sušené a potom mrazené, pokiaľ aktuálna a trvajúca konzervácia závisí nevyhnutne od takého mrazenia.

Taktiež sú sem zahrnuté predné a zadné časti polovičiek trupov (s kosťou), ktoré nezodpovedajú definícii „kompenzovaných“ štvrtín, predných alebo zadných štvrtín.Do tejto podpoložky patria zvieratá opísané vo vysvetlivkách HS k položke 0102, prvý odsek, body (3), (4), (5), (6), a pižmoň severský alebo ovčí býk (), hoci môžu byť chované a spracované podobným spôsobom ako domáce vtáctvo špecifikované v tejto položke, sú zatriedené do podpoložky 0106 39 90.Holuby domácich druhov sú zatriedené do podpoložky 0106 39 10.Do tejto položky patrí len mäso zvierat položky 0103.Mäso zvierat druhov svine, uznané kompetentnými orgánmi v Austrálii ako mäso zo svíň žijúcich vo voľnej prírode Austrálie, je považované za mäso zo svíň iných ako zo svíň domácich.

Leave a Reply